Správa a hodnocení abstraktů

Exporty příspěvků

Po sestavení finálního programu poskytuje systém exporty uložených dat a to jednak pro tvorbu sestav:

 • final program
 • autorské indexy
 • inteligentní hromadná korespondence
 • vyhledávání

tak ve formě tiskových a dalších fyzických podkladů

 • podklady pro sborníky
 • final program
 • soubory pro CD ROM
 • plné texty

U kongresů a konferencí s rozsáhlejším programem je třeba svěřit příjem a hodnocení příspěvků automatizovanému systému. Systém zajistí možnost spolupráce mnoha hodnotitelů a organizátorů, minimalizuje omyly a motivuje ke splnění povinností odpovědných funkcionářů.

Většinou se systém skládá z následujících procesů:

 • Příjem abstraktů

  Příjem abstraktů je realizován opět registračním formulářem. Varianty jsou buď přiložení dokumentu v běžném textovém formátu (MS Word, RTF PDF atd.) či psaní příspěvku přímo v okně prohlížeče prostřednictvím javascript editoru podporujícího i vybrané formátovací funkce.

 • Hodnocení, správa hodnotitelů

  Jednotlivé příspěvky se podle předem dané logiky rozdělují a nechávají hodnotit jedním či více hodnotiteli. Hodnocení může být bodové, výběrové nebo slovní. Výsledek může být počítán automaticky či pouze zobrazen jako doporučení pro ruční zařazení do programu.

 • Sestavování programu

  Tvorba programu je dalším krokem, kde může výrazně pomoci automatizovaný systém. Podle dnů a sálů, které jsou k dispozici, probíhá přidělování jednotlivých zhodnocených příspěvků do časového harmonogramu.

 • Příjem Fulltextů

  Příjem plných textů je realizován podobně jako u abstraktů

 • Exporty

  Další zpracování získaných údajů a souborů