Tvorba WWW a obecné přístupy

Pořádání kongresů a konferencí vyžaduje specifickou administrativu. Společným jmenovatelem tvorby webových stránek a všech návazných aplikací je důraz kladený na následující oblasti:

Bezpečnost

  • proti zachycení a zneužití citlivých údajů (platební karty, osobní údaje)
  • proti ztrátě důležitých dat ( ztracená registrace představuje finanční ztráty)

Zobrazitelnost

  • na internetových prohlížečích
  • znakové sady, mezinárodní uživatelská komunita
  • zodpovědná volba používaných technologií

Hosting na specializovaných serverech

  • součástí projektu akce je i hosting www aplikace na serverech poskytovatele
  • minimalizace problémů s přechodem a instalacemi
  • každý systém je prezentován nejprve v testovací verzi

Ke každé akci přistupujeme individuálně a přizpůsobujeme univerzální systémové bloky konkrétním potřebám. Na základě specifikace zadání je tvořen rozpočet, po schválení se přistupuje k realizaci.

Pořádá-li agentura více kongresů a konferencí, je možné připravovat některé prvky jako universální, opakovaně použitelné. U všech prvků poskytujeme možnosti úprav.

Ve společnosti MagicWare vycházíme z faktu, že informační systém akce je živá aplikace, která se vyvíjí a přizpůsobuje aktuálním potřebám. Ke všem projektům poskytujeme i podporu dalšího růstu a úprav a k tomu poskytujeme službu Webasistent.