On-site aplikace

On-line platební nástroje

Ve většině případů je při realizaci kongresových aktivit snaha realizovat větší část finančních toků již před okamžikem konání akce.

Systémy spol. MagicWare podporují několik přístupů, jak situaci řešit:

 • Platby platebními kartami M.O./T.O.
 • Platby platebními kartami on-line
 • Platby typu bank transfer

Podpůrné desktop aplikace

V souvislosti s realizací akcí je třeba stavět některé aplikace jako čistě desktopové. Pár konkrétních příkladů:

 • On-site registration

  V případě větších akcí bývá k dispozici několik PC, na kterých vyplňují nově příchozí účastníci své nacionále. Na základě takto vyplněných údajů dostanou pořadové číslo a podle něho se pak dostavují k registrační přepážce.

 • Vytváření jmenovek s portrétem účastníka

  U akcí s větší bezpečnostní náročností je vyžadováno umístění portrétu účastníka přímo na jmenovce. K vytváření takových jmenovek slouží specializované systémy opatřené videokamerou, umožňující zmrazit aktuální obrázek a vložit ho do tiskové sestavy jmenovky.

 • Pokladní systémy

  Pro správu víceměnové pokladny se užívají informační systémy pro správu transakcí pokladny s možností tisku účtenek a přiřazení informací o provedené platbě přímo k účastníkovi.

 • Prezentační aplikace pro CD ROM

  Pokud je při akci tvořen CD ROM s plnými texty příspěvků, slouží tato aplikace ke snadnému hledání a procházení příspěvků na PC uživatele. Snahou je řešit tyto systémy bez nutnosti instalace na PC uživatele.

 • Messaging systémy

  Časté je též používání systémů pro předávání zpráv mezi účastníky či organizátory v místě konání akce. Problematiku řeší různé druhy elektronických vývěsek, informačních panelů a monitorů, hromadné SMS zprávy pro organizátory atd.